Bericht voor Fokkers!

Bericht voor Fokkers!

Aankeuringen/dispensatie  

Op dit moment is het niet te voorspellen wanneer shows weer worden opgestart.

In verband met het ontbreken van shows om de benodigde zg te behalen, wordt de mogelijkheid geboden om aan te keuren op 6 juni tijdens de jonge – en huishonden dag.

Indien u een hondje wilt laten aankeuren kunt u zich aanmelden bij Marisca Brinkmann.

Ook zet het bestuur de vraag uit bij andere verenigingen of onze fokkers zich kunnen aansluiten. Mocht u voor 6 juni problemen ondervinden en een aankeuring nodig hebben, meldt u zich bij Marisca Brinkmann.