Fokgeschiktheidskeuring

Norfolk Terriër Club Nederland

ZONDAG 3 juni 2018

 • INSCHRIJVEN

  Dit formulier graag uiterlijk 19 mei 2016 retourneren per email naar
  Marisca Brinkmann: secretaris@norfolk.nl
  Gelijktijdig dient het inschrijfgeld van € 25,00 overgemaakt te worden naar de penningmeester:
  Rina Grouwstra NL93RABO 0150898371 t.n.v. de NTCN te Hardenberg. Vermelding: aankeuring.
  U krijgt per mail een bevestiging en de tijd van keuren toegestuurd.
  Tot 3juni, op onze Norfolk familiedag.