Homepage

De Selevia Hoeve is gehouden aan de regels van het RIVM. De grens voor de aanwezige leden tijdens de ALV op 5 september is bereikt. De zaal heeft plaats voor 40 leden. Deze leden krijgen een schriftelijke bevestiging van deelname aan de ALV in de zaal.U dient deze bevestiging mee te nemen naar de ALV en te overhandigen voordat u de presentielijst tekent.Deze bevestiging is nodig voor de uitbater van de Selevia Hoeve

Mw. M. Brinkmann is van 25 juli tot 17 augustus op vakantie en niet per mail te bereiken.

U krijgt na 17 augustus uw bevestiging voor de ALV van 5 september toegestuurd.

Eindelijk een evenement!  5 september. Locatie Selevia Hoeve in Werkendam – de Biesbosch.

Algemene Ledenvergadering 11.00 uur. Zie onder agenda, nieuws.
Lunch a la carte.

13.15 Aankeuring. Inschrijving verplicht.  (zie onderstaande tekst)
Voor alle andere leden een prachtige wandeling door het National Park de Biesbosch.

De Aankeuring
Op 5 september is er de mogelijkheid tot Aankeuring of ook wel genoemd Fokgeschikheidskeuring . Deze aankeuring is bestemd voor honden die vanwege een trauma niet aan een regulier show kunnen deelnemen en/of voor leden die het showen niet zo leuk vinden om te doen en toch graag een nestje met hun teefje willen fokken of hun reutje beschikbaar willen stellen voor dekking.
In ons Verenigings Fok Reglement staat dat u een kwalificatie – een Zeer Goed – dient te hebben behaald als u met uw teef of reu wilt gaan fokken, of u kunt aan een Aankeuring/ Fokgeschikheidskeuring deelnemen. Uw hond wordt gekeurd door twee keurmeesters Joke Bode en Elly Weijenborg. Maar liefst 38 vragen worden beantwoord door de beiden keurmeesters. Vragen over Lichaamsbouw: van de kop tot aan de staart, het gebit, de vacht en het temperament. Drie A-viertjes vol! Met héél veel informatie over uw Norfolkje. Altijd leuk en goed om te weten. Op het aankeuringsformulier komt te staan: geschikt voor het leven. (geen kwalificatie meer nodig) of als uw Norfolkje onder de 22 maanden: geschikt voor een jaar. U kunt dan altijd op de clubmatch in 2021 uw kwalificatie halen.
Na afloop van de keuring ontvangt u dit uitgebreide keurverslag. 
De kosten van de aankeuring zijn € 25,00. Dit is minder dan de inschrijving van een show. 
Wilt u deelnemen met één of meer honden, vul dan onderstaande gegevens in en stuur dit aan de secretaris: secretaris@norfolk.nl. Uw aanmelding dient uiterlijk vóór 26 augustus + de betaling aan de penningmeester bij ons binnen te zijn. Uw ontvangt de bevestiging per mail.
U kunt ook via de website (zie onder fokken) het inschrijfformulier invullen en opsturen.

De volgende gegevens vult u in: pak de stamboom erbij!
Stamboomnaam van uw Norfolk.                 Betreft: reu of teef.
Geboortedatum:
NHSB nummer                 Chip nr.:
Naam eigenaar:               adres en Woonplaats.
E-mail:

Deze gegevens graag vóór 26 augustus 2020 retourneren per email naar
Marisca Brinkmann: secretaris@norfolk.nl
Gelijktijdig dient het inschrijfgeld van € 25,00 overgemaakt te worden naar de penningmeester: Rina Grouwstra NL93RABO 0150898371 t.n.v. de NTCN te Hardenberg. Vermelding: aankeuring.
U krijgt per mail een bevestiging én de tijd van keuren toegestuurd. De keuring zal plaats vinden in de middag na de Algemene Ledenvergadering. 
 

Aankeuring op veilige afstand

5 september is de aankeuring van de Norfolk op de Selevia Hoeve in Werkendam. De keuring wordt gedaan door twee keurmeesters die i.v.m. de richtlijnen van het RIVM de anderhalve meter zullen moeten aanhouden.  Hoe gaat dat nu in de praktijk gebeuren?

Wij zullen een ruime ring uitzetten met lint. Er staat een trimtafel die schoon gemaakt is met desinfecterende zeep. De eerste keurmeester staat vlakbij de trimtafel, de tweede zit op genoeg afstand van de eerste keurmeester. De gedelegeerde van het bestuur zit eveneens aan de tafel. Voor aanvang van de keuring desinfecteert de keurmeester haar handen, evenals na afloop van de keuring.

U loopt de ring in met de hond en als u vlak bij de eerste keurmeester bent, gooit u het uiteinde van de lijn naar haar toe. De keurmeester vangt deze op, pakt uw Norfolkje op en zet haar/hem op de tafel. Betast de hond en dicteert haar bevindingen aan de gedelegeerde. U blijft op gepaste afstand bij de trimtafel staan.  

Als de keurmeester vraagt om een rondje te lopen om het gangwerk te kunnen beoordelen, volgt hetzelfde ritueel: de lijn wordt naar u toegegooid, u loopt een rondje.
De tweede keurmeester kan dan eveneens het gangwerk beoordelen en wisselt van plaats met de eerste keurmeester aan de trimtafel. De lijn wordt weer naar de 2e keurmeester geworpen en deze pakt de hond weer op de trimtafel en keurt deze.

Na afloop wandelt u met uw Norfolk naar de uitgang van de ring. U passeert dan de volgende eigenaar met de Norfolk die aangekeurd gaat worden op gepast afstand.

Mocht u het keurrapport om uw moverende reden niet meteen in ontvangst wil nemen, dan wordt dat rapport per post opgestuurd.

Tot ziens op 5 september ‘met gepaste afstand begroet!”

M. Brinkmann.