Homepage

Nieuwjaarswandeling 26 januari 2020 in Hoek van Holland

In tegenstelling tot andere jaren zal de Nieuwjaarswandeling dit keer niet in Bloemendaal plaatsvinden, maar op het strand van Hoek van Holland. Coby Meijers en Corien Oostinga hebben de organisatie op zich genomen. Eén van de redenen voor verandering is dat Strandpaviljoen Parnassia te Bloemendaal in andere handen overgegaan is en er niet bepaald op  vooruit gegaan is. Andere reden is dat het erg leuk is om een keer ergens anders te wandelen en te toosten op het nieuwe jaar.

Om 11.00 uur verzamelen we op de grote gratis parkeerplaats aan het einde van de Badweg te Hoek van Holland en wachten wij jullie op met onze traditionele Glühwein. Vanaf de parkeerplaats gaan we het strand op waar de honden heerlijk kunnen spelen en rennen en lopen wij in noordoostelijke richting. Na de wandeling is er gelegenheid om met elkaar voor eigen rekening te lunchen bij Beachclub The Bing (Zeekant 81, 1e strandpaviljoen links).

Neem eventueel een handdoek mee, mocht je een zwemgrage Norfolk hebben. Wij hopen van harte jullie allen te zien op het strand van Hoek van Holland.

Aanmelden graag voor 22 januari bij:

Coby Meijers-Verhoeff: meyersha@ziggo.nl 

of Corien Oostinga: corien@oostinga.nl

Houd de website goed in de gaten, want mocht de wandeling i.v.m. slecht weer onverhoopt niet door kunnen gaan, dan vermelden wij dat daar de avond van 25 januari.

Nieuw plan van de Raad van Beheer verdient alle aandacht !!

Hondensector, wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties presenteren plan FairDog

‘Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond aanschaffen?’ Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk te beantwoorden. De wereld van de hondenhandel en –fokkerij is gecompliceerd en aan elke vorm kleeft een risico. Dit maakt de aanschaf van een hond alles behalve eenvoudig. Met onder andere kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import van buitenlandse herplaatsers, een website met betrouwbaar aanbod voor consumenten en het stimuleren van het bonafide aanbod wil FairDogop termijn een goed antwoord kunnen geven op deze vraag.

In Nederland hebben zo’n 1,2 miljoen huishoudens een hond, samen goed voor 1,5 miljoen honden. Op de kat na het meest gehouden huisdier. Naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag is groot, het aanbod ook alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar. Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? De consument ziet door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt. 

Website met betrouwbaar aanbod

Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog op termijn de consument een website met alleen betrouwbaar aanbod bieden. Daarbij maakt het niet uit of ze op zoek zijn naar een professioneel gefokte hond, een gelegenheidspup of een herplaatser (bijvoorbeeld een hond uit een asiel) uit binnen- of buitenland. Tegelijkertijd kan gerichte voorlichting en informatie ervoor zorgen dat er een zo goed mogelijke match tussen hond en mens wordt gevonden. Op de website wordt de nieuwe hondenbezitter ook na de aankoop verder geholpen met informatie over de opvoeding en verzorging van de hond. 

Kwaliteitscriteria fokkerij en import honden

Om tot zo’n website te komen moeten er onder meer kwaliteitscriteria worden vastgesteld binnen de fokkerij. Denk aan gebieden als gezondheid, gedrag, fokmethode, huisvesting en het welzijn van de honden. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar manieren om ervoor te zorgen dat er een juiste match wordt gevonden tussen hond, mens en omgeving. Voor import van honden uit het buitenland komen daar nog een aantal zaken bij. Transparantie over de selectie en herkomst, voorkomen van insleep infectieziekten, transport en een bijdrage aan het oplossen van problemen met zwerfhonden in land van herkomst zijn daar voorbeelden van. De consument moet er straks op kunnen rekenen dat de hond die ze via FairDog vinden een gezonde en sociale hond is die op een verantwoorde wijze is gefokt of geïmporteerd en dat ze de juiste informatie hebben om samen een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Deelnemers FairDog

Citaverde College, Dibevo, Dier & Recht, Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, StrayAnimal Foundation Platform, Universiteit Utrecht, Hogeschool Van Hall Larenstein en Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK). Andere partijen die belangstelling hebben om mee te doen aan FairDog kunnen zich bij het platform aanmelden via de website Fairdog.nl.

——————————–