Inschrijfformulier


  Inschrijfformulier
  Norfolk Terriër Club Nederland


  Wilt U als eigenaar, fokker of liefhebber van de Norfolk
  Terriër lid worden van de NTCN? U kunt zich opgeven door
  dit formulier in te vullen of te printen en te zenden aan: Marisca Brinkmann,
  Koninginneweg 2, 2012 GN Haarlem of mailen naar: secretaris@norfolk.nl

  Contactgegevens

  Gegevens hond


  • De contributie bedraagt € 26,00 per jaar, voor huisgenootleden is dit € 7,00. Bij inschrijving is éénmalig een bedrag van € 5,00 verschuldigd aan inschrijf- en administratiekosten. Een huisgenoot-lid heeft dezelfde rechten als een gewoon lid, maar ontvangt geen afzonderlijk clubblad. Het banknummer van de vereniging is : NL93RABO0150898371, t.n.v. Norfolk Terriër Club Nederland te Hardenberg (betalingen vanuit het buitenland: IBAN: NL93 RABO 0150898371, BIC: RABONL2U)


  • Men is pas lid van de vereniging nadat zowel het inschrijfformulier als de contributie en inschrijf- en administratiekosten zijn ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk dit gelijktijdig te doen. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voortgezet, tenzij het lid tenminste 4 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk aan het secretariaat bericht dat men het lidmaatschap wenst te beëindigen.