Inschrijfformulier

  Inschrijfformulier
  Norfolk Terriër Club Nederland

  Wilt U als eigenaar, fokker of liefhebber van de Norfolk
  Terriër lid worden van de NTCN? U kunt zich opgeven door
  dit formulier in te vullen of te printen en te zenden aan: Marisca Brinkmann,
  Koninginneweg 2, 2012 GN Haarlem of mailen naar: secretaris@norfolk.nl

  • De contributie bedraagt € 24,00 per jaar, voor huisgenootleden is dit € 7,00. Bij inschrijving is éénmalig een bedrag van € 5,00 verschuldigd aan inschrijf- en administratiekosten. Een huisgenoot-lid heeft dezelfde rechten als een gewoon lid, maar ontvangt geen afzonderlijk clubblad. Het banknummer van de vereniging is : NL93RABO0150898371, t.n.v. Norfolk Terriër Club Nederland te Hardenberg (betalingen vanuit het buitenland: IBAN: NL93 RABO 0150898371, BIC: RABONL2U)
  • Wordt men na 1 juli van het lopende kalenderjaar lid, dan wordt men lid tot 31 december van het jaar volgend op dat van aanmelding. De contributie is in dat geval voor een gewoon lid € 34,- en € 7,- bij een huisgenoot-lid. Inschrijfgeld € 5,-
  • Men is pas lid van de vereniging nadat zowel het inschrijfformulier als de contributie en inschrijf- en administratiekosten zijn ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk dit gelijktijdig te doen. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voortgezet, tenzij het lid tenminste 4 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk aan het secretariaat bericht dat men het lidmaatschap wenst te beëindigen.