Lid worden

Wij nodigen u van harte uit lid te worden van de Norfolk Terrier Club Nederland!

Wij zijn een actieve rasvereniging die in 1999 erkend is door de Raad van Bestuur.
Ons clubblad verschijnt 4 keer per jaar en we organiseren diverse activiteiten zoals een clubmatch, races, bos- of strandwandelingen, trimdemonstraties enz. en u ontvangt 4x per jaar het clubblad Norfolk Nieuws met o.a. leuke artikelen, showuitslagen en leuke foto’s.


  Inschrijfformulier
  Norfolk Terriër Club Nederland


  Wilt U als eigenaar, fokker of liefhebber van de Norfolk
  Terriër lid worden van de NTCN? U kunt zich opgeven door
  dit formulier in te vullen of fmailen naar: secretaris@norfolk.nl

  Contactgegevens

  Gegevens hond

  • De contributie bedraagt € 26,00 per jaar, voor huisgenootleden is dit € 7,00. Bij inschrijving is éénmalig een bedrag van € 5,00 verschuldigd aan inschrijf- en administratiekosten. Een huisgenoot-lid heeft dezelfde rechten als een gewoon lid, maar ontvangt geen afzonderlijk clubblad. Het banknummer van de vereniging is : NL93RABO0150898371, t.n.v. Norfolk Terriër Club Nederland te Hardenberg (betalingen vanuit het buitenland: IBAN: NL93 RABO 0150898371, BIC: RABONL2U)

  • Men is pas lid van de vereniging nadat zowel het inschrijfformulier als de contributie en inschrijf- en administratiekosten zijn ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk dit gelijktijdig te doen. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voortgezet, tenzij het lid tenminste 4 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk aan het secretariaat bericht dat men het lidmaatschap wenst te beëindigen.