Contactpersonen NTCN

Naam Positie
Annemarie Roos Voorzitter
Marisca Brinkman Secretariaat
Rina Grouwstra Penningmeester
Corien Oostinga Evenementen (en gezondheid)
Dave van Zantvoort Webmaster (ook voor foto’s)
Loed Brinkman Advertenties website