Contact

Contactpersonen NTCN

Mark Klerksvoorzitter voorzitter@norfolk.nl
Marisca Brinkmansecretaris / ledenadministratie secretaris@norfolk.nl
Roger Heijkooppenningmeester penningmeester@norfolk.nl
Ingrid van Loo fok en gezondheid / herplaatsing fokengezondheid@norfolk.nl
Marja Meijeralgemene kynologie kynologie@norfolk.nl
Sandra Kurcsicsgedrag gedrag@norfolk.nl
Irma de Theije algemene zaken / redactie redactie@norfolk.nl

De Norfolk Terriër Club Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40124611.
Postadres: Koninginneweg 2, 2012 GN Haarlem