De Club

Het is inmiddels al 25 jaar geleden dat op 24 september 1989 door enkele liefhebbers en fokkers de Norfolk Terrier Club Nederland werd opgericht. De doelstelling is: “de fokkers en liefhebbers van de Norfolk Terrier nader tot elkaar te brengen.” Onder meer door het organiseren van activiteiten, het houden van clubmatches en jonge honden dagen, het geven van voorlichting over de Norfolk Terrier via de sociale media en het uitgeven van een Nieuwsblad.
De NTCN organiseert wandelingen, sport- en speldagen en er wordt met de Norfolks geracet op een heuse professionele racebaan. Er komt vier keer per jaar een clubblad uit – het Norfolk Nieuws – en de website www.norfolk.nl wordt door veel mensen bekeken.
Eens per jaar vindt voor leden en niet- leden de clubmatch plaats. Een belangrijk evenement voor fokkers en liefhebbers van het ras. In een ongedwongen sfeer worden de Norfolk Terriers gekeurd door een rasspecialist. De Norfolk Terrier die op die dag zijn/haar beste beentje voorzet mag zich Clubwinnaar noemen. Sinds kort kent de vereniging de – Top Norfolk van het jaar – uitreiking. De Norfolk die de meeste punten behaald op een show mag zich Top Norfolk noemen.
Een belangrijk aandachtspunt van de N.T.C.N is het gezondheidsbeleid. In 1996 heeft het bestuur van de Club voor het eerst haar fok- en gezondheidsbeleid op papier gezet. Uitgangspunt is dat het Verenigings fokreglement – het VFR – en de eisen die aan de fokkers worden gesteld, steeds zijn gebaseerd op onderzoek dat berust op verifieerbare gegevens en deskundig advies. Meten is weten! In haar korte bestaan heeft de vereniging al drie gezondeheidsenquetes gehouden. De vierde enquete is nu bezig en zal worden afgerond in 2016. De resultaten neemt het bestuur mee naar zijn jaarlijkse fokkersoverleg. Tot nu toe zijn er geen ernstige problemen gerapporteerd die onze onze aandacht vragen. Mocht de laatste enquete aanleiding geven dan is nader onderzoek op zijn plaats. Al met al, lijkt het er op dat de gemiddelde Norfolk een gezonde hond is die nog steeds geschikt is voor het werk waarvoor hij ooit is gefokt.

De Norfolk Terrier Club Nederland kent zeven bestuursleden :
– voorzitter Mark Klerks – secretaris vacant  – penningmeester Roger Heijkoop – commissaris fok-en gezondheid/pup bemiddeling en herplaatsing Ingrid van Loo – commissaris kynologie Marja Meijer – commissaris gedrag Sandra Kurcsics en commissaris redactie/algemeen Irma de Theije.

Sinds 2015 kent de NTCN twee ere-leden:
Marisca Brinkmann en Marja Meijer.