De Club

Fokkersbulletin 14

Fokkersbulletin nr. 14 Norfolk Terrier Club Nederland Reacties naar: Corien Oostinga, E-mail: pupinfo@norfolk.nl December 2017 Voorwoord Annemarie Roos: voorzitter Beste fokkers, Pupinfo@norfolk.nl Het bestuur van de Norfolk Terrier Club heeft van een aantal kritische fokkers te horen gekregen dat wij als bestuur een aantal zaken niet goed op orde hebben. Dit is natuurlijk altijd mogelijk… Read more »

Jaarverslag secretaris 2016

Jaarverslag secretaris 2016 Bestuur Na de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2016 is de bestuurssamenstelling als volgt: Annemarie Roos- voorzitter Marisca Brinkmann – secretaris Rina Grouwstra – commissaris evenementen, penningmeester Corien Oostinga- commissaris fok- en gezondheidszaken Dave van Zantvoort- commissaris redactie en website Algemeen Het verenigingsjaar 2016 is goed verlopen. De evenementen werden redelijk tot… Read more »