De Club

Fokkersbulletin

Fokkersbulletin ook beschikbaar voor geïnteresseerde leden. Het Fokkersbulletin wordt samengesteld door het bestuur en wordt aan alle fokkers per mail verzonden.Het bulletin bevat de laatste ontwikkelingen en besluiten van de Raad van Beheer en achtergrond informatie over de gezondheid en welzijn van het ras, zoals de uitslagen de levershunt onderzoeken.  Alle leden die belangstelling hebben… Read more »

Jaarverslag secretaris 2018

Jaarverslag secretaris 2018   Bestuur Na de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2018 is de bestuurssamenstelling als volgt: Annemarie Roos​– voorzitter Marisca Brinkmann ​– secretaris Rina Grouwstra​ – commissaris evenementen en penningmeester Corien Oostinga​– commissaris fok- en gezondheidszaken, evenementen. Dave van Zantvoort​– commissaris redactie en website, tot 3 juni 2018.   Algemeen Het verenigingsjaar 2018… Read more »