De Club

Bericht voor Fokkers!

Aankeuringen/dispensatie   Op dit moment is het niet te voorspellen wanneer shows weer worden opgestart. In verband met het ontbreken van shows om de benodigde zg te behalen, wordt de mogelijkheid geboden om aan te keuren op 6 juni tijdens de jonge – en huishonden dag. Indien u een hondje wilt laten aankeuren kunt u zich… Read more »

Jaarverslag NTCN 2019

Jaarverslag NTCN 2019 Bestuur Na de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt: Annemarie Roos             – voorzitter en tijdelijk website Marisca Brinkmann        – secretaris en tijdelijk redactie Rina Grouwstra              – commissaris evenementen en penningmeester Corien Oostinga             – commissaris fok- en gezondheidszaken, evenementen. Commissaris redactie: vacant. Algemeen en ingekomen stukken. De… Read more »

Fokkersbulletin

Fokkersbulletin ook beschikbaar voor geïnteresseerde leden. Het Fokkersbulletin wordt samengesteld door het bestuur en wordt aan alle fokkers per mail verzonden.Het bulletin bevat de laatste ontwikkelingen en besluiten van de Raad van Beheer en achtergrond informatie over de gezondheid en welzijn van het ras, zoals de uitslagen de levershunt onderzoeken.  Alle leden die belangstelling hebben… Read more »