Reglement pupinformatie

Reglement pupinformatie Norfolk Terriër Club Nederland Het reglement pupinformatie stelt regels vast voor fokkers die deelnemen aan de pupbemiddeling. De pupbemiddeling geeft bekendheid aan naam, dekkingen en nesten van deze fokkers door vermelding op de website van de Norfolk Terriër Club Nederland (NTCN), geplaatst onder het menu “pupinfo”. Fokkers die gebruik willen maken van de pupbemiddeling dienen de volgende regels voor plaatsen van nesten en dekkingen op de website in acht te nemen: De fokker: 1. heeft de advertentiekosten voor het clubblad en de website van het geldende jaar betaald. 2. is minimaal 1 jaar lid van de Norfolk Terriër Club Nederland. 3. is bereid bij een geschil bezoek van een afgevaardigde van het bestuur te aanvaarden. 4. die een kennelnaam delen (zgn. mederechthebbenden) dienen allen lid te zijn van de Norfolk Terriër Club Nederland. 5. dient de fokker te zijn van het nest dat hij/zij te koop aanbiedt. 6. is zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van gegevens aan de pupinfo. 7. dient te melden wanneer het nest is verkocht. 8. verklaart de regels van het Vereniging Fok Reglement, goedgekeurd op 29-04-2018, te volgen. N.B.: De koop en verkoop van pups geschied buiten verantwoordelijkheid van de Norfolk Terriër Club Nederland. De Norfolk Terriër Club Nederland kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en/of problemen van welke aard ook.