Agenda

Extra ledenvergadering 19 maart a.s.

Beste leden,  Voor u ligt een extra Norfolk Nieuws met een oproep van 10 leden om vóór de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, een Extra Algemene Ledenvergadering te organiseren, conform de Statuten 38.4.( zie website).  Het Bestuur zal hier aan voldoen. Het bestuur heeft aangeboden om de geschilpunten te bespreken op het fokkersoverleg o.l.v. een onafhankelijke voorzitter. Wij hebben hierop geen reactie ontvangen. Nu… Read more »

Agenda 2020

    Evenementen in 2020 Nieuwjaarswandeling  26 januari in Hoek van Holland. Om 11.00 verzamelen op de parkeerplaats Badweg te Hoek van Holland. Lunchen na afloop voor eigen rekening Beachclub The Bing, Zeekant 81. 8 maart Boerenhoevewandeling rondom Wielen – Nabij Hardenberg. 19 maart Fokkersoverleg , de Camp Woudenberg 19 april, ALV en Wandeling. Restaurant… Read more »