Meldpunt

Eén van de speerpunten van het bestuur van de Norfolk Terriër Club in 2014 is het onderzoeken van de gezondheid en de doodsoorzaak van onze Norfolk Terriër. Tijdens de algemene Ledenvergadering Juni 2018 is besloten dat het testen op levershunt weer verplicht wordt gesteld voor onze fokkers. De uitslag van de gehouden gezondheidsenquêtes in het verleden(zie website) geeft aan dat we over te weinig gegevens beschikken om een goed beeld te krijgen betreft de gezondheid en de doodsoorzaak van ons ras. Binnen het bestuur zijn wij van mening dat het uitermate belangrijk is om over deze gegevens te beschikken zodat we een volledig beeld krijgen betreft de gezondheid en doodsoorzaak van ons ras. Bovendien kunnen wij op dan op tijd anticiperen op eventuele gesignaleerde problemen binnen ons ras. Wij hebben hier de hulp nodig van u, als Norfolk Terriër eigenaar dan wel fokker.

Aangezien uit het verleden blijkt dat de gezondheidsenquête niet/nauwelijks wordt ingevuld hebben we besloten om op onze website een Meldpunt in te voeren. Het Meldpunt heeft als doel voorkomende problemen op het gebied van gezondheid en de doodsoorzaak van de Norfolk Terriër te inventariseren. Deze gegevens worden door de gezondheidscommissie verzameld en als strikt vertrouwelijk beschouwd. Aan de hand van deze verkregen gegevens maken we een plan van aanpak waarbij u kunt denken aan voorlichting door middel van het publiceren van artikelen op gebied van gezondheid.

Het formulier kunt U downloaden en insturen naar de gezondheidscommissie. Op het formulier kunt U invullen, indien van toepassing, of uw Norfolk Terriër lijdt aan een chronische – of levens (kwaliteit) bedreigende aandoening. Daarnaast kunt U het formulier gebruiken om het overlijden van uw Norfolk Terriër te melden. Niet altijd de leukste klus maar het bestuur kan op deze manier inzicht krijgen in de leeftijden die onze Norfolk Terriër behalen zodat we de gemiddelde leeftijd van ons ras kunnen bepalen. Bovendien krijgen we inzicht in de doodsoorzaak en eventuele (chronische) ziekten die zouden kunnen spelen binnen ons ras.

Kortdurende voorbijgaande aandoeningen hoeven niet gemeld te worden. Bijvoorbeeld als uw hond diarree heeft welke (na behandeling van de dierenarts) na een paar dagen weer beter is hoeft dit niet gemeld te worden. Echter de hond die maandelijks last heeft van een paar dagen met buikkrampen en diarree, mits er een “diagnose” is gesteld door een dierenarts, wel insturen. Bij twijfel over hoe het formulier in te vullen kunt u contact opnemen met uw fokker of het bestuur.

Na ontvangst van het formulier krijgt u een ontvangstbevestiging van de beheerder van het Meldpunt.
Deze beheerder draagt zorg voor de anonieme verwerking van uw formulier zodat dat uw privégegevens zullen worden beschermd.

Gezondheidscommissie
Ingrid van Loo: pupinfo@norfolk.nl