Gezondheid

De Norfolk Terrier is in zijn algemeenheid een gezond ras; de rasvereniging voert op regelmatige basis gezondheidsonderzoeken uit en hier komen geen significante problemen uit naar voren.
Voor een inzage in een verslag van de meest recente resultaten (gezondheidsenquête 2010) klik hier.

De Norfolk Terrier Club Nederland hanteert het fokreglement van De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en haar eigen fokreglement.

De fokkers die vermeld staan op de fokkerspagina houden zich aan het fokreglement van de Norfolk Terrier Club Nederland. Buitenlandse fokkers fokken volgens de regels van het betreffende land.

Als vereniging houden wij nauwlettend de vinger aan de pols betreffende de gezondheid van de Norfolk Terrier in Nederland en zullen als daar aanleiding toe is adequate maatregelen nemen in nauw overleg met onze fokkers.