Hoe kom ik in het bezit van zo’n leuke Norfolk Terriër?

Hoe kom ik in het bezit van zo’n leuke Norfolk Terriër?

 

  

In Engeland, de bakermat van het ras, is het niet ongewoon dat een aspirant koper meer dan een jaar moet wachten op een hondje. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de nestjes klein zijn. Wie in Nederland een goede hond zoekt doet er verstandig aan één of meer fokkers te bezoeken. Bij zo’n bezoek kunt u nog eens bezien of dit het type hond is dat u zoekt.

U kunt het beste de Website van de Norfolk Terrier Club Nederland raadplegen. Onder het kopje Fokkerij worden de nesten vermeld. Alle fokkers die lid zijn van de NTCN en zich houden aan de gezondheidseisen zoals vermeld in het Verenigingsfokreglement, mogen hun nestje op de website plaatsen. Het Verenigingsfokreglement is goedgekeurd door de Raad van Beheer . Deze Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is de overkoepelende organisatie van de gehele Kynologie. De Raad van Beheer (R.v.B) heeft tot doel de kynologie in Nederland te bevorderen, regels te stellen met betrekking tot de hondensport en te waken tegen alles wat in strijd is met de belangen van de kynologie. De Raad van Beheer heeft het recht om Verenigingen te erkennen en het voeren van het Hondenstamboek (N.H.S.B.) .De Norfolk Terrier Club is een door de Raad van Beheer erkende Vereniging.

Een Norfolk Terrier met een stamboom.

De afstamming van rashonden wordt in een stamboek (N.H.S.B.) bij de Raad van Beheer vastgelegd. De honden dienen raszuiver te zijn en als ras erkend te zijn. Op de stamboom staat de Naam van de hond, de kleur, het ras en de afstamming tot in de derde generatie. Verder staat vermeld het Stamboomnummer en het Chipnummer. Uw pup heeft door middel van een enting een chip ingebracht gekregen van een medewerker/ster van de R.v.B. Het identificatienummer is in het gegevensbestand van de R.v.B gekoppeld aan het stamboomnummer. Op 1 juni 2014 gaat de verplichte DNA-afname voor alle ouderdieren en afstammingscontrole bij alle pups van start. De fokker krijgt dan een DNA profiel van het nest. Zo weet de koper zeker dat de vader en de moeder de werkelijke ouders zijn.
Naast de Stamboom (registratiebewijs) is er een eigendomsbewijs. Op dit eigendomsbewijs staan in het bovenste deel de gegevens van de fokker. De nieuwe eigenaar vult zijn/haar gegevens in het onderste gedeelte, zowel de fokker als de eigenaar ondertekenen het eigendomsbewijs en stuurt het formulier naar de Raad van Beheer. De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de R.v.B met daarop zijn eigen naam geprint.

Nieuwe plicht

In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en Registratie (I&R) voor honden. Uw Norfolk Terrier is gechipt. Het chipnummer is uniek, waardoor de hond geïdentificeerd kan worden. Dit chipnummer moet samen met de actuele contactgegevens in een databank opgeslagen worden. De fokker van de hond heeft de eerste registratie bij Databank Honden al gedaan. Het bewijs, de factuur, van de eerste registratie laat de fokker aan u zien. Binnen twee weken na aankoop moet de nieuwe eigenaar de pup op zijn of haar naam registreren bij Databank Honden: www.databankhonden.nl .
Met deze nieuwe maatregel wil de overheid de illegale en malafide hondenhandel en –fokkerij aanpakken en het welzijn van honden in Nederland verbeteren.

Samenvatting

Wat krijgt de nieuwe eigenaar bij de aankoop van de Norfolk Terrier pup?
* Een stamboom met naam, NHSB en chip nummer
* Een eigendomsbewijs en een Dierenpaspoort waarin vermeld de vaccinaties en
een gezondheidsverklaring van de dierenarts. Na 1 juni 2014 een DNA-profiel van de pup.
* Een bewijs van registratie bij de Databank Honden.