Woord vooraf algemene Ledenvergadering 5 september 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 5 SEPTEMBER 2020

Woord vooraf.

Op advies van de Raad van Beheer heeft u kunnen lezen dat het bestuur de jaarlijkse Algemene LedenVergadering  (ALV) van 19 april gecanceld heeft.

Aangezien we ons nu in een uitzonderlijke situatie bevinden waarvan niemand nog weet hoe deze verder zal verlopen, heeft het bestuur de ALV verzet naar zaterdag  5 september 2020.
Ondanks dat een ALV volgens onze statuten binnen de eerste zes maanden van een jaar moet plaatsvinden, heeft het bestuur een datum gekozen die daarna ligt. 
Het bestuur is tot deze keuze gekomen, omdat de maand juni te kort is op de maatregelen van 1 juni (slechts 30 personen= bestuur 5 blijft 25 personen) t.a.v. de bestrijding van het coronavirus en de maanden juli en augustus de vakantiemaanden in Nederland zijn.
Vanaf 1 september zijn de maatregelen iets versoepeld met in acht nemen van de 1,5 meter afstand.
Tevens zijn de beschikbare locaties “overvol”. Alle Rasverenigingen zijn nl voornemens om in de maand september activiteiten te organiseren. Tevens zijn er dan ook al Nederlandse tentoonstellingen gepland in de verschillende weekenden.

Voor het bestuur was zaterdag 5 september de eerste mogelijkheid om de ALV te plannen (samen met een aankeuring en de beschikbaarheid van beide keurmeesters)
Wij verwachten dat onze leden zich hiermee, naar redelijkheid en billijkheid kunnen conformeren
(artikel 2:8 lid 2 Burgerlijk Wetboek)

Het bestuur NTCN .

VERZOEK AAN DE FOKKERS/LEDEN: VOORDRACHT KEURMEESTER 2021

Op de agenda onder punt 9 – keurmeester KCM 2021
In 2017 keurde voor het laatst een Nederlandse keurmeester.
Het bestuur stelt voor om in 2021 wederom een Nederlandse keurmeester uit te nodigen.
Gekeurd hebben over een periode van 10 jaar: M. v. d. Weijer, H. v.d. Berg, W. Wellens,
     C. Kok – v.d. Horst, M. Jansen, Y. v.d. Bogert, G. Ruiten (Hajnova) G. v. Stuivenberg,
     J. Bode, E. Weijenborg. 
 Nog niet gekeurd hebben: T.v.der Horst. R. Doedijns,(Allround). R. Lochs. R. Douma (RG 3 groepskeurmeester)
Eerst wordt er gekeken naar een NL keurmeester, ook al heeft zij/hij eerder gekeurd .
Daarna wordt gekeken naar een Buitenlandse keurmeester, mits deze onder de maximale kosten blijft van € 500,00. Incl. reiskosten, overnachting en keurmeesterloon.

U kunt uw voorkeur uitspreken door een mail te sturen naar secretaris@norfolk.nl vóór 22 augustus 2020.