Norfolk van het jaar

Beste exposant, de N.T.C.N. introduceert vanaf 1 januari 2013:

“Beste Norfolk Terriër van het jaar verkiezing”

Om het inschrijven van onze Norfolk Terriër op tentoonstellingen te stimuleren wordt er jaarlijks een top 5 samengesteld van de beste Norfolk Terriërs. Uit deze top 5 wordt de beste reu en beste teef gekozen. Het geslacht met de meeste punten wordt: “Beste Norfolk Terriër 2013”. Dit vindt ieder kalenderjaar plaats op basis van onderstaande puntentelling:
De Norfolk top 5 wordt als volgt berekend; kwalificatie = aantal punten:
• Zeer goed (ZG) 3 punten
• Uitmuntend (U) 5 punten
• Reserve CAC 7 punten
• CAC 10 punten
• BOB 12 punten
• Winnaar van de terriër groep 5 punten extra
• Best in show 10 punten extra. N.B: Er wordt geen best in Show gerekend op de clubmatch. Hier gelden de punten reeds dubbel en is de Beste van het Ras het hoogst haalbare.

Voorwaarden:
1. Puntentelling geldt voor alle in Nederland gehouden (inter)nationale CAC/CACIB shows.
2. De op de kampioensclubmatch behaalde punten tellen dubbel.
3. De beste resultaten van maximaal 5 willekeurige shows worden meegeteld.
4. Voor de duidelijkheid: alléén het uiteindelijke resultaat wordt berekend, dus b.v.:
• Reserve CAC = 7 punten ( ipv. U = 5 + Res.CAC = 7 = 12 punten). ivm de puntentelling is er is geen verschil tussen 1U, 2U enz.
• Jeugd CAC en Veteranen CAC zijn 1U = 5 punten (geen extra punten). Er bestaat nl géén Jeugd CAC. 3x een 1 Uitmuntend behaald in de Jeugdklasse geeft recht (op aanvraag) op de titel Nederlands jeugdkampioen.
• Bij een gelijke stand wint de hond met het minste aantal shows, daarna wie het meeste aantal BOB heeft gehaald.
• Beste reu en beste teef worden beide vermeld en volgen dus automatisch vanuit bovenstaande telling, indien de top 5 uit één geslacht bestaat wordt er verder gekeken naar de eerstvolgende in de lijst.
• Deelname geldt voor alle leden van de Nederlandse Norfolk Terriër Club.
Prijs:
De winnaar wint een jaar lang gratis adverteren op de website en in het clubblad.
De winnaars van beide geslachten worden met een foto, naam en toenaam vermeld in het clubblad en op de website.
Voor meer informatie en het doorgeven van de resultaten kunt u mailen naar Dave van Zantvoort, (davevanzantvoort@hotmail.com).