Fokkersbulletin

Fokkersbulletin

Fokkersbulletin ook beschikbaar voor geïnteresseerde leden.

Het Fokkersbulletin wordt samengesteld door het bestuur en wordt aan alle fokkers per mail verzonden.
Het bulletin bevat de laatste ontwikkelingen en besluiten van de Raad van Beheer en achtergrond informatie over de gezondheid en welzijn van het ras, zoals de uitslagen de levershunt onderzoeken. 

Alle leden die belangstelling hebben voor gezondheid en fokkerij kunnen op de verzendlijst van het fokkersbulletin worden geplaatst. Een mailtje naar het secretariaat is voldoende. secretaris@norfolk.nl