Fokkersbulletin 14

Fokkersbulletin nr. 14

Norfolk Terrier Club Nederland
Reacties naar: Corien Oostinga, E-mail: pupinfo@norfolk.nl
December 2017 Voorwoord
Annemarie Roos: voorzitter Beste fokkers,
Pupinfo@norfolk.nl
Het bestuur van de Norfolk Terrier Club heeft van een aantal kritische fokkers te horen gekregen dat wij als bestuur een aantal zaken niet goed op orde hebben. Dit is natuurlijk altijd mogelijk aangezien we vrijwilligers zijn die deze club naast werk en andere activiteiten runnen. Mocht u zaken opvallen, graag schriftelijk melden aan het bestuur zodat wij hier op in kunnen spelen.
Ook willen we u erop attenderen dat geboorteberichten nog steeds niet (op tijd) worden ingeleverd. Ook kwalificaties van vader en moederdier moeten worden opgestuurd. Conform afspraak:
Op de fokkersvergadering in 2014 is genotuleerd met algemene bevindingen dat alle fokkers die aangesloten zijn bij onze Rasvereniging zich aan het VFR dienen te houden.
We zijn als bestuur verplicht te controleren op het aantal keizersneden. Deze moeten worden vermeld op geboorte formulier. Bovendien moet het inzichtelijk zijn of de ouderdieren aan de juiste kwalificaties voldoen. Het bestuur kan deze gegevens alleen controleren aan de hand van de ingestuurde geboorteberichten. Dit betekent voor u als fokker indien de geboorteberichten niet wordt ingestuurd, in de toekomst sancties gaan volgen aangezien we verplicht zijn aan de Raad van beheer de regels van ons VFR na te leven.
Dit betekent dat een kwalificatiebewijs moet worden opgestuurd naar Corien. Als zij constateert dat er nest wordt geboren en er is geen kwalificatie opgestuurd zal ze daar actie op moeten nemen.
De advertentie (fokkersvergadering 9-4-15: goedgekeurd door fokkers) De advertentie is een totaalpakket en betreft de volgende regels:
– Is alleen bestemd voor fokkers en bedrijven
– Kost 75 euro
– Vermelding op de website

– 1⁄4 advertentie in Norfolk Nieuws
– Inclusief pupinfo
– Grotere advertentie 1⁄2 pagina kost € 110
– Indien gewenst plaatsing op de dekreuenlijst
Tophond: genotuleerd in fokkersbulletin nummer 4:
Beste exposant, de N.T.C.N. introduceert vanaf 1 januari 2013: “Beste Norfolk Terriër van het jaar verkiezing”
Om het inschrijven van onze Norfolk Terriër op tentoonstellingen te stimuleren wordt er jaarlijks een top 5 samengesteld van de beste Norfolk Terriërs. Uit deze top 5 wordt de beste reu en beste teef gekozen. Het geslacht met de meeste punten wordt: “Beste Norfolk Terriër 2013”. Dit vindt ieder kalenderjaar plaats op basis van onderstaande puntentelling:
De Norfolk top 5 wordt als volgt berekend; kwalificatie = aantal punten:
• Zeer goed (ZG) 3 punten
• Uitmuntend (U) 5 punten
• Reserve CAC 7 punten
• CAC 10 punten
• BOB 12 punten
• Winnaar van de terriër groep 5 punten extra
• Best in show 10 punten extra.
N.B: Er wordt geen best in Show gerekend op de clubmatch. Hier gelden de punten reeds dubbel en is de Beste van het Ras het hoogst haalbare.
Voorwaarden:
1. Puntentelling geldt voor alle in Nederland gehouden (inter)nationale CAC/CACIB shows.
2. De op de kampioensclubmatch behaalde punten tellen dubbel.
3. De beste resultaten van maximaal 5 willekeurige shows worden meegeteld.
4. Voor de duidelijkheid: alléén het uiteindelijke resultaat wordt berekend, dus b.v.:
• Reserve CAC = 7 punten ( ipv. U = 5 + Res.CAC = 7 = 12 punten). ivm de puntentelling is er is geen verschil tussen 1U, 2U enz.

• Jeugd CAC en Veteranen CAC zijn 1U = 5 punten (geen extra punten). Er bestaat nl géén Jeugd CAC. 3x een 1 Uitmuntend behaald in de Jeugdklasse geeft recht (op aanvraag) op de titel Nederlands jeugdkampioen.
• Bij een gelijke stand wint de hond met het minste aantal shows, daarna wie het meeste aantal BOB heeft gehaald.
• Beste reu en beste teef worden beide vermeld en volgen dus automatisch vanuit bovenstaande telling, indien de top 5 uit één geslacht bestaat wordt er verder gekeken naar de eerstvolgende in de lijst.
• Deelname geldt voor alle leden van de Nederlandse Norfolk Terriër Club.
Prijs:
De winnaar wint een jaar lang gratis adverteren op de website en in het clubblad.
De winnaars van beide geslachten worden met een foto, naam en toenaam vermeld in het clubblad en op de website.
Voor meer informatie en het doorgeven van de resultaten kunt u mailen naar Dave van Zantvoort, (davevanzantvoort@hotmail.com).
We hopen op een succesvol showjaar met een mooie top 5! Hieronder volgen de voorlopige uitslagen, berekend t/m de Winner.
Reuen
Op een gedeelde eerste Plaats:
58 punten. From Garlandswood Boogie Man (eig. M. Slingerland) en Jaeva Bit o’Bover
(eig. G. van Stuivenberg en M.Philips)
2e plaats – 53 punten. From Garlandswood Beat It. (eig. M. Slingerland) 3e plaats-50punten.AllrightCelticPrince(eig.K.Nagasawa)
4e plaats – 46 punten. Jaeva Best Kept Secret (eig. R. Schmidt)
Teven
1e plaats – 58 punten. Jaeva Hell’s Fire (eig. G. van Stuivenberg en M. Philips)
2e plaats – 50 punten. Wielenshoeve Little Miss Sunshine ( eig. R. Schmidt)
3e plaats – 32 punten. Rustically’s Shining Sun ( eig. I. Krabbe)
4e plaats – 30 punten. Wielenshoeve let It Be (eig. . Schmidt)
5e plaats – 24 punten. Sweet Temptation of Queensborough (eig. M. Brinkmann)
De telling is onder voorbehoud. De officiële uitslagen van de Raad van Beheer komen pas een aantal weken later binnen bij het secretariaat.

Showuitslagen
Uitslagen van shows worden gepubliceerd op de website, na het ontvangen van het secretariaat van de Raad van Beheer. De uitslagen worden niet gepubliceerd in Norfolk Nieuws, met als uitzondering de Clubmatch. Voor speciale gelegenheden zoals de World Show kan een uitzondering worden gemaakt maar het bestuur is niet verplicht deze uitslagen te publiceren in Norfolk Nieuws.
Een stukje historie : de Gulabins beker
In 2001 is de eerste Gulabin Beker op de Kampioenschaps Clubmatch uitgereikt.
De voorwaarden voor toekenning zijn door Mw. M. Roos-Otten als volgt omschreven:
Ter aanmoediging om goede teven te fokken, immers een goede tevenlijn is het belangrijkste voor de fok, stelt ondergetekende jaarlijks de Gulabin’s Beker ter beschikking.
Mijn voorwaarden zijn:
De beker wordt toegekend aan de beste zelfgefokte teef, met NHSB nummer en in eigendom van de fokker, die lid is van de NTCN.
Mw. M. Roos-Otten.
Het bestuur van de NTCN wenst jullie prettige Kerstdagen en een gelukkig, gezond 2018.