Bericht voor fokkers !!

Bericht voor fokkers,

Het bestuur begrijpt dat fokkers door de coronacrisis, zich in een lastige situatie bevinden.

Iedereen ondervindt problemen wat betreft de beperkingen die de overheid ons oplegt.

Alle fokkers die op dit moment een nest hebben, zullen de pups naar een (andere dan we gewend zijn) locatie moeten brengen voor chippen, enten en testen.

We hebben als vereniging met elkaar afgesproken dat we verplicht testen op levershunt.  

Wat kunnen wij als bestuur doen om je te helpen in deze situatie?

Een optie zou kunnen zijn om de pups alsnog te laten testen later dit jaar.  Misschien kunnen de nieuwe kopers hier een rol in spelen, maar als fokker blijf je altijd aansprakelijk (zie inhoudelijk de VFR). 

Een andere optie is het testen op galzuren via een dierenarts middels een bloedtest. Een waarde hoger dan 5, dan kan er sprake zijn van een leverprobleem. Later zal dan op ammoniak getest moeten worden. Onder de 5 hoeft er niet meer getest te worden. 

Voor 31 december 2020 dienen de testresultaten bij ons binnen te zijn. 

We verwachten dat het corona virus dan wel opgelost is en het normale leven weer doorgang heeft. 

Mocht dit niet zo zijn, zullen we als bestuur ons opnieuw beraden.

Namens het bestuur,

Annemarie Roos