ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

ZIEN WIJ U OOK OP ONZE ALGEMENE LEDENVERGADERING?

Zondag 30 april – aanvang 10.30 uur

Restaurant De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, Soest

De Algemene Ledenvergadering is alléén voor leden NTCN

De agenda voor de ALV is gepubliceerd in het voorjaarsnummer van Norfolk Nieuws. De notulen van de ALV 2022 en het jaarverslag 2022 zijn vooraf op te vragen bij secretaris@norfolk.nl. Het financieel jaarverslag 2022, jaarrekening 2022 en begroting 2023 zijn vooraf op te vragen bij penningmeester@norfolk.nl.

Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar te lunchen. Wij denken rond 12.30 uur te gaan lunchen. Ook als wandelaar kunt u meedoen met de lunch. De à la carte lunch is voor eigen rekening.

Voor wie wil, kan na de lunch wandelen door natuurgebied De Soesterduinen of een korte wandeling maken bij het parkeerterrein tegenover het restaurant. De Soesterduinen zijn leuk voor het hele gezin en natuurlijk voor uw Norfolkje. In de Lange Duinen is er zelfs een hondenlosloopgebied.

Aanvang wandeling is rond 13.30 uur. Aan de wandeling kunnen ook niet-leden meedoen.

https://www.anwb.nl/wandelen/nederland/utrecht/wandelen-in-de-soester-duinen