inschrijfformulier kampioenschaps clubmatch

Zondag, 19 november 2017 in De Hanzehal, Fanny Blankers-Koenweg 2, Zutphen.

Onder auspiciën van de Raad van BeheerKeurmeester: Mw . M. Salminen (Porrigito-Finland)

U kunt zich opgeven door dit formulier te printen/opslaan en te zenden aan:
Marisca Brinkmann, Koninginneweg 2, 2012 GN Haarlem of per e-mail naar: secretaris@norfolk.nl
LET OP! Sluitingsdatum van inschrijving is 30 oktober 2017.
Bovenstaande Norfolk Terriër wordt ingeschreven in (leeftijd van de hond geldt op de dag van de tentoonstelling)


Baby klasse ( van 4 tot 6 maanden )Puppy klasse ( van 6 tot 9 maanden )Jeugd klasse (van 9 tot 18 maanden )Tussen klasse (van 15 tot 24 maanden )Open klasse ( van 15 maanden en ouder)Fokkers klasseKampioen klasse ( vanaf 15 maanden **)Veteranen klasse ( voor honden vanaf 8 jaar)Koppel klasse ( voor honden, van dezelfde eigenaar)Fokkerij klasse ( min. 3, max. 5 honden gefokt door één fokker, mogelijk van verschillende eigenaren)

Het inschrijfgeld voor de verschillende klassen bedraagt:

Puppy klasse €10,- per hond voor leden,

Baby klasse € 10,00 per hond voor leden,

Koppel klasse € 10,00,- extra per koppel

Fokkerij klasse €10,- extra per groep.

Alle andere klasse €25,00 per hond voor leden.

Voor niet-leden bedraagt het inschrijfgeld €28,- per hond.

Als u meerdere honden inschrijft bedraagt het inschrijfgeld voor elke volgende hond € 20,00.

Het inschrijfgeld dient tegelijkertijd met uw inschrijfformulier te worden overgemaakt naar rekeningnummer.

IBAN: NL93 RABO 0150898371 BIC: RABONL2U, t.n.v. Norfolk Terriër Club Nederland te Hardenberg en onder vermelding van “Clubmatch 2017”.

Verklaring en ondertekening:

Inzender verklaart, dat hij/zij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van kynologisch reglement van de Raad van Beheer. Door inschrijving verplicht hij/zij zich het inschrijfgeld te voldoen dan wel de Norfolk Terriër Club te machtigen dit te incasseren.
Inzender verklaart middels ondertekening van het inschrijfformulier, dat de door hem/haar ingeschreven hond, voldoende is gevaccineerd tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvo-virus, ziekte van Weil (leptosirose), besmettelijke leverziekte (infectiuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden van buiten Nederland) ook hondsdolheid (rabiës). Op verzoek moet het dierenpaspoort aan de organisatie getoond kunnen worden.

Indien u gebruik maakt van dit online formulier gaat u akkoord met de voorwaarden en opgave van deelneming


OPGAVE LUNCH

Deze lunch bestaat uit een lopend buffet. en bevat o.a soep, brood, een warme snack, beleg, eieren, fruit.
Voor deze lunch zijn de kosten € 13,50 per persoon.

Naam reservering:
Aantal personen:

Deze extra kosten dient u voor aanvang over te maken naar onderstaand rekeningnummer.
IBAN: NL93 RABO 0150898371 BIC: RABONL2U, t.n.v. Norfolk Terriër Club Nederland te Hardenberg en onder vermelding van “Lunch Clubmatch 2017”.