Kampioensclubmatch 2019

Zondag, 10 november 2019 in De Hanzenhal, Fanny Blankers-Koenweg 2, Zutphen, onder auspiciën van de Raad van Beheer


Keurmeester: Mw. I. Freerksens (Duitsl.)


Sluiting inschrijving: 30 oktober 2019.

Bovenstaande Norfolk Terriër wordt ingeschreven in (leeftijd van de hond geldt op de dag van de tentoonstelling)


Baby klasse ( van 4 tot 6 maanden )Puppy klasse ( van 6 tot 9 maanden )Jeugd klasse (van 9 tot 18 maanden )Tussen klasse (van 15 tot 24 maanden )Open klasse ( van 15 maanden en ouder)Fokkers klasse ( vanaf 9 maanden, door inschrijver gefokt )Kampioen klasse ( vanaf 15 maanden **)Veteranen klasse ( voor honden vanaf 8 jaar)Koppel klasse ( voor honden, van dezelfde eigenaar)Fokkerij klasse ( min. 3, max. 5 honden gefokt door één fokker, mogelijk van verschillende eigenaren)

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00- per hond, inclusief één catalogus per inschrijver.

Voor elke tweede of volgende hond bedraagt het inschrijfgeld € 20,00. (van zelfde eigenaar) Voor niet-leden bedraagt het inschrijfgeld € 28,00 per ingeschreven hond.

Inschrijfgeld puppyklas € 10,- babyklas € 10,-- koppelklas is € 10,- per koppel, fokkerij klasse is € 10,- per groep.

Bij betaling op de tentoonstelling zelf wordt de niet-leden prijs (per hond) gehandhaafd.

Het inschrijfgeld dient tegelijkertijd met uw inzending te worden overgemaakt naar rekeningnummer IBAN: NL 93 RABO 0150898371. BIC: RABONL24 t.n.v. Norfolk Terrier Club Nederland te Hardenberg en o.v.v. “Clubmatch 2019”.

Verklaring en ondertekening

1. Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van het
kynologisch reglement van de Raad van Beheer. Door inschrijving verplicht hij zich het inschrijfgeld te
voldoen.

2. Inzender verklaart middels ondertekening van het inschrijfformulier, dat de door hem/haar ingeschreven hond,
voldoende is gevaccineerd, tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvo-virus, ziekte van Weil
(leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden van
buiten Nederland) ook hondsdolheid (rabiës). Op verzoek moet het dierenpaspoort aan de ingang getoond
(kunnen) worden.

Indien u gebruik maakt van dit online formulier gaat u akkoord met de voorwaarden en opgave van deelneming


Gezamenlijke lunch op 10 november 2019

Bij reservering kan gebruik worden gemaakt van een uitgebreide gezamenlijke lunch.

Een uitgebreide lunch, lopend buffet met o.a. soep, brood, een warme snack, beleg, eieren, melk en fruit. € 13,50 per persoon.
Het bedrag voor de lunch, tegelijk met het inschrijfgeld over maken op rekening nr: NL93 RABO 0151898371 t.n.v. Norfolk Terrier Club Nl. onder
vermelding clubmatch 2019 + lunch.

Naam reservering:
Aantal personen: